Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (BSA)


Versie: Jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgesloten (BSA-j)

Let op: Naast de BSA-j is er ook de BSA-k voor kinderen op het (speciaal) basisonderwijs.

De BSA is een door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) ontwikkeld screeningsinstrument.
Aan de hand van achttien concrete, meetbare items kan een hulpverlener of een leerkracht het sociaal aanpassingsvermogen van een jeugdige in kaart brengen.
Op deze webversie van de vragenlijst ziet u direct na beantwoording van de vragen de totaalscore met toelichting.

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Niet verplicht

Jeugdige