Webversie vragenlijst Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (BSA)


Het door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde screeningsinstrument Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (BSA) is door Reik omgezet in een webversie. Met het beantwoorden van de achttien items kan een hulpverlener of een leerkracht het sociaal aanpassingsvermogen van een jeugdige in kaart brengen. Er zijn twee versies ontwikkeld en beschikbaar, een voor kinderen op het (speciaal) basisonderwijs (BSA-k) en een voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgesloten (BSA-j).

Na invulling van de vragenlijst is direct de totaalscore beschikbaar. De uitslag met eventuele vervolgstappen kan als Pdf-document opgeslagen worden.

Vragenlijsten

Meer informatie over de BSA vindt u in de onderstaande handleiding en eindrapportage van het NJi;

Voor verdere informatie verwijzen wij u ook graag naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut