Vrijheidsbeperkende maatregelen


Als mensen een gevaar zijn voor zichzelf of voor een ander kunnen er vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet worden.

In de wet BOPZ staan regels waar Reik zich dan aan moet houden. De huisregels van Reik kunnen ook als vrijheidsbeperkend ervaren worden.

 

Lees meer over de BOPZ