WA-verzekering


WA betekent Wettelijk Aansprakelijkheid. Als er iets stuk gaat door jouw schuld, kunnen de kosten meestal uit de WA-verzekering worden betaald.

  • 18 - : onder de 18 jaar val je onder de WA-verzekering van je ouders.
  • 18 + : ben je 18 jaar of ouder en woon je op een locatie van Reik of krijg je ambulante hulp van Reik? Dan val je niet of niet volledig onder de dekking en moet je zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Elk jaar kan de premie veranderen. Als je geen geld van de verzekering hebt gebruikt, blijft de premie meestal hetzelfde. Als je wel geld van de verzekering hebt gebruikt, moet je meer premie betalen.

Ziektekostenverzekering


Deze verzekering dekt de kosten voor een bezoek aan de tandarts, huisarts, als je naar het ziekenhuis gaat of medicijnen gebruikt.

  • 18 - : onder de 18 jaar ben je meeverzekerd bij je ouder(s)/verzorger(s).
  • 18 + : ben je 18 jaar of ouder dan moet je zelf een ziektekostenverzekering afsluiten.

Welke zorg wordt vergoed, hangt af van het pakket waarvoor je ouder(s)/verzorger(s) of jij hebben gekozen (basisverzekering met eventuele aanvullende verzekeringen).

 

Wordt je verblijf betaald via de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet [ZvW (DBC)] of Persoonsgebonden Budget (PGB)? Val je onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en heb je de indicatie behandeling en verblijf? Val je onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en heb je geen indicatie Behandeling en verblijf.
Dan zijn eventuele eigen bijdragen voor eigen rekening of voor rekening van je ouder(s) of verzorger(s). Dan wordt de eigen bijdrage betaald door Reik. Dan is de eigen bijdrage voor je zelf.
  Kosten van medicatie zonder recept zijn voor de cliënt zelf. Kosten tandarts zijn voor Reik, zo ook het eventuele bijkomende vervoer dat met een tandartsbezoek samenhangt. Een aanvullende tandartsverzekering is niet nodig.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Korting bij De Friesland


Cliënten van Reik kunnen gebruik maken van een korting bij de Friesland Zorgverzekeraar. In 2018 bedraagt deze korting 3% op de basisverzekering (geldt niet voor de Zelfbewust polis en aanvullende verzekeringen). Verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Neem contact op met jouw verzekeraar en informeer naar eventuele kortingsafspraken.

Meer informatie hierover kun je opvragen bij het Clientservicebureau csb@reik.nl 
of 058 - 286 01 09.

Heb je vragen over de verzekeringen die afgesloten moeten worden of kosten die dit met zich mee brengt, dan kun je contact opnemen met de afdeling verzekeringen bij Alliade: verzekeringen@alliade.nl