Ouderbijdrage en eigenbijdrage


Cliënten onder 18 jaar. Ouders van cliënten jonger dan 18 jaar hoeven geen ouderbijdrage te betalen. Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je voor de zorg die je ontvangt een eigen bijdrage via het CAK. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Meer informatie vind je op www.cak.nl.

Het kan zijn dat je diensten afneemt van Reik waar kosten aan verbonden zijn die je zelf moet betalen. Voorbeelden zijn de kosten van je telefoon, je vakantie, waskosten en het vervoer voor een privé-bezoek.