Onafhankelijke cliëntondersteuning


Is voor cliënten met een indicatie: Wet langdurige zorg (WLZ). Wlz-zorg is zorg voor jeugd en volwassenen wanneer er sprake is van langdurige zorg.

Heb je een indicatie voor WLZ-zorg? En heb je vragen over jouw zorg? Dan kun je ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner kan je helpen als je hulp nodig hebt bij het regelen van jouw zorg.

Of bij het maken van nieuwe afspraken over de zorg die je nodig hebt. Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt je met het zo goed mogelijk regelen van de zorg die bij je past. Deze onafhankelijke cliëntondersteuners werken bij Zorgbelang Friesland en Zorgbelang Groningen.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Informatie en advies geven
Bijvoorbeeld over het zorgaanbod in de regio waar je woont. Ook geven ze informatie over eventuele wachtlijsten of over jouw rechten als cliënt.

Hulp geven bij het invullen van jouw persoonlijke plan
Je kunt hulp krijgen bij het maken, evalueren en bijstellen van jouw persoonlijk plan. In dit plan staat hoe jouw WLZ- zorg geregeld is. En wat voor jou de beste zorg is.

Hulp bij het opstellen van een zorgplan
Je kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van jouw zorgplan. Als je naar een zorginstelling gaat, maak je afspraken met de zorgaanbieder. Samen spreken jullie af welke zorg je krijgt. De afspraken staan in een zorgplan. Als je dit plan gaat bespreken kan een cliëntondersteuner met je meegaan.

Hulp bij het vinden van een passende zorgaanbieder
Je kunt hulp krijgen bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het nu gaat om een verblijf in een instelling of om een zorgpakket thuis.

Bemiddeling
Je kunt ondersteuning krijgen als je het niet eens bent met de zorg die je krijgt. Bijvoorbeeld als je vindt dat de zorgaanbieder de verkeerde of te weinig zorg levert. Of als je van mening bent dat de zorgaanbieder zijn afspraken uit het zorgplan niet nakomt.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner is er voor jou. Dat betekent dat jouw belang centraal staat. Een cliëntondersteuner werk niet voor een zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Als je hulp of advies krijgt van een cliëntondersteuner hoef je hier niet voor te betalen. Een cliëntondersteuner heeft alle informatie over de (zorg)mogelijkheden in jouw regio. Ze weten wat zorgaanbieders kunnen bieden. Maar ook wat de kwaliteit is van de zorg. Ook hebben ze informatie over wachtlijsten.

De onafhankelijk cliëntondersteuner Wet langdurige zorg voor de regio's Friesland en Groningen kun je tijdens kantooruren bereiken:

Meer informatie

http://www.zorgbelang-groningen.nl/onafhankelijke_clientondersteuning_wlz

http://www.zorgbelang-fryslan.nl/oco-wlz