Het persoonlijk plan


In het persoonlijk plan schrijven we op aan welke vaardigheden en problemen je werkt. In dit plan staat ook wie bij jouw behandeling en begeleiding betrokken zijn. En waar je terecht kunt als je vragen hebt.

Reik vindt het persoonlijk plan belangrijk, want het plan helpt medewerkers van Reik om goede hulp te geven. Reik is ook verplicht om een persoonlijk plan te maken. Dat staat in de wet.

Elk jaar of elk half jaar bespreekt jouw persoonlijk begeleider of behandelaar samen met jou het persoonlijk plan. Als het nodig is wordt jouw plan aangepast. Het persoonlijk plan is ook pas geldig met een handtekening.

Persoonlijk plan en rapportages inzien


Je kunt je persoonlijk plan en je eigen rapportages altijd inzien via Jouw omgeving. Ook heb je het recht om gegevens aan te laten passen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij je persoonlijk begeleider of behandelaar.

Soms heb je meerdere hulpverleners binnen Reik. Bijvoorbeeld wanneer je therapie volgt en behandeling krijgt op een groep. Een goede samenwerking tussen de medewerkers van Reik is belangrijk om jou te kunnen helpen. Daarom kunnen alle medewerkers waar je mee te maken hebt de rapportage over jou lezen. Medewerkers van Reik die niets met jou te maken hebben zien de rapportage over jou niet.  Jij of je ouders kunnen zelf bepalen wie er nog meer toegang krijgen tot jouw rapportages en werkpunten (dit zijn de dingen waar je aan werkt).