De zorgovereenkomst


Krijg je zorg van Reik, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. De gemaakte afspraken leggen we vast in een zorgovereenkomst. Hierin staan jouw rechten en plichten, maar ook die van Reik. Zo is duidelijk wat je wel en niet van Reik mag verwachten.

Handtekening

De zorgovereenkomst is geldig als er een handtekening op staat. Een handtekening van jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger én een handtekening van de directeur of manager bij Reik. Met deze handtekening beloof je elkaar om je aan de afspraken te houden die in de zorgovereenkomst staan.