Vertrouwenspersoon


Bij Reik streven we elke dag naar tevreden mensen. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Of dat je iets wilt aankaarten. Wij horen dit graag van jou en bespreken dit graag met je in een persoonlijk gesprek. Soms kan het moeilijk zijn jouw wens of probleem rechtstreeks te uiten. In dat geval kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor vragen over de zorg, maar ook als je anoniem jouw verhaal kwijt wilt. Voor cliënten en verwanten van Reik is de ondersteuning door de vertrouwenspersoon gratis. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Reik en is dus onafhankelijk.

 

Situaties waarin je de vertrouwenspersoon kunt inschakelen


Bij de vertrouwenspersoon kun je of jouw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door Reik. Je kunt hier terecht voor bijvoorbeeld:

- Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht.
- Begeleiding tijdens een gesprek over jouw klacht met jouw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur.
- Wanneer je je onheus bejegend voelt.
- Wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties.
- Wanneer je het gevoel hebt dat je in jouw vrijheden wordt beperkt.
- Wanneer je de behoefte hebt om met een onafhankelijk iemand te praten.

Wat doet een vertrouwenspersoon?


Een vertrouwenspersoon helpt jou bij het helder maken van jouw vraag of probleem. Ze geeft advies, biedt een luisterend oor en ze ondersteunt jou bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van Reik. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij jij hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht


De vertrouwenspersoon adviseert jou, maar je behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. Jij bepaalt wat je wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens jou op, maar ondersteunt je juist in jouw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd


Cliënten die volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangen, kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld als je iets moet, maar niet wilt. Of als je iets wilt, maar het kan of mag niet. Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan de clientenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Hiervoor werken we in Noord-Nederland samen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52

Lees meer over de Wet zorg en dwang