Belangenbehartiging (18+)


In Nederland zijn mensen vanaf 18 jaar voor de wet meerderjarig. Iemand die meerderjarig is is ook handelingsbekwaam. Handelingsbekwaam betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de dingen die je doet. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dit soms moeilijk.

Als een cliënt van Reik niet zelf beslissingen kan nemen kan iemand anders dit voor hem doen. Reik regelt dit het liefste via de rechter, omdat de rechter goed kan beslissen wat goed is voor de cliënt.

De beslissing van de rechter kan zijn dat iemand:

  • een curator krijgt;
  • een bewindvoerder krijgt;
  • een mentor krijgt;
  • soms krijg je een bewindvoerder en een mentor.

Een curator

Als je een curator hebt sta je onder curatele. Voor veel dingen die je doet moet de curator zijn toestemming geven. Dit geldt voor persoonlijke dingen, maar ook voor zaken die over geld gaan. Een curator beschermt je voor persoonlijke en financiële problemen.

Een bewindvoerder

Als je een bewindvoerder hebt dan helpt iemand je bij jouw geldzaken. Je mag niet zelfstandig beslissingen nemen over geldzaken. De bewindvoerder kijkt met jou wat je zelf wel en niet kan. Wat je zelf kunt, dat mag je zelf doen. Een bewindvoerder beschermt je voor financiële problemen.

Een mentor

Als je een mentor hebt, dan mag je niet zelf alle beslissingen nemen over je behandeling of begeleiding. De mentor overlegt zoveel mogelijk met jou. De mentor kijkt met jou wat je zelf wel en niet kan. Wat je zelf kunt, daar mag je zelf over beslissen. Een mentor beschermt je voor persoonlijke problemen.