Bekostiging


De bekostiging gaat over de manier waarop de behandeling en begeleiding van Reik betaald wordt.

Er zijn 2 manieren van bekostiging:

  1. Zorg in Natura
    Als je zorg in natura hebt krijg je zelf geen rekening voor jouw behandeling en begeleiding. De kosten voor zorg door Reik worden met het Zorgkantoor, de Zorgverzekering of met de gemeente (het wijkteam) verrekend. Als je ouder dan 18 jaar bent kan het zijn dat (een deel van) je eigen risico wordt verrekend, tenzij dat al is betaald voor het ontvangen van andere zorg.

  2. PGB
    PGB betekent Persoons Gebonden Budget. Als je een PGB hebt dan krijg je geld van het Zorgkantoor of van de gemeente. Met dit geld kunt je de behandeling en begeleiding kopen die je wilt hebben. Reik stuurt je een rekening.

Je kunt alleen behandeling en begeleiding van Reik krijgen als je een indicatie van het zorgkantoor hebt.  Of wanneer je een beschikking van de gemeente (het wijkteam) of de huisarts hebt.

Naast de zorg die je van Reik krijgt, kun je ook nog gebruik maken van andere zorg, zoals de tandarts, fysiotherapie etc. Hier kun je kosten voor maken die niet door Reik vergoed worden.

Voor meer informatie hierover kun je kijken bij de tekst over verzekeringen.

Lees meer over verzekeringen