TWAspanhûs Harkema


Gezinshulpverlening

Wopkeloane 5, 9281 LS Harkema

Het Twaspan is een woonvorm waarbij minimaal vier zelfstandige woningen naast elkaar of in elkaars directe omgeving zijn. In een van de woningen woont het begeleiders(echt)paar.

Een TWAspan bestaat uit een serie woningen die vlak bij elkaar staan in een wijk. Bedoeld voor ouders met een licht verstandelijke beperking en hun kinderen. In één van de huizen woont een echtpaar dat altijd een oogje in het zeil houdt. Deze mensen zijn bijzondere buren: ze letten goed op, onderhouden contact met de gezinnen en verlenen professionele hulp als de situatie daar om vraagt. Ze doen dat op aangepast niveau. Want zij snappen hoe ingewikkeld het leven soms kan zijn en ze denken heel praktisch mee.

Terug naar overzicht