Samen Stevig Staan: dat voelt goed!


Jongeren mopperen over hun vader en moeder, ouders klagen over het gedrag van hun kinderen. Toch heeft naar elkaar wijzen weinig zin, want bij problemen thuis heeft iedereen een aandeel. Mensen die samen in een huis leven, reageren nu eenmaal op elkaar. En dat gaat soms heftiger als er een licht verstandelijke beperking in het spel is. Elkaar leren begrijpen is dan de grootste uitdaging. Daarom is het behandelprogramma Samen Stevig Staan bedacht: een groepstraining voor kinderen én hun ouders.

Niet de enige


Zo’n groepstraining lijkt eerst spannend, maar voelt vaak veiliger. Want het gaat niet alleen over jezelf en je eigen gezin, het gaat ook over anderen die met dezelfde soort problemen te maken hebben. Alle deelnemers ontdekken dat ze niet de enige zijn! Ouders kunnen hun verhalen delen en herkennen situaties bij andere gezinnen. Tegelijk zien ze wat zij thuis al wél goed doen. Hetzelfde geldt voor hun kinderen. Ze ervaren dat andere jongeren ook last hebben van boosheid, weerstand en onzekerheid. Door te zien hoe leeftijdsgenoten zich gedragen, leren ze meer over zichzelf.

Thuis samen oefenen


Bij Samen Stevig Staan zitten ouders en hun kinderen in een aparte groep. Toch is het thuis goed te merken dat beide een training volgen. Iedereen heeft huiswerk en binnen het gezin kun je samen oefenen. Ouders en kinderen leren elkaar beter begrijpen en dat maakt het gemakkelijker om nieuwe dingen uit te proberen. Vader en moeder gaan bijvoorbeeld grenzen stellen, maar ook vaker complimenten geven. En de jongeren herkennen gevoelens van boosheid eerder bij zichzelf en reageren daardoor anders. Of ze vragen hulp aan hun ouders.

Meer effect


Veranderen lukt pas als iedereen meewerkt. Daarom is het zo fijn dat dit programma het hele gezin traint, elk in hun eigen groep. Ouders leren wat hun eigen aandeel is en ontdekken wat hun kind nodig heeft. Als zij gaan oefenen met nieuwe opvoedingsvaardigheden, gaat het thuis een stuk beter als hun kind zich – door de training – bewuster is van het eigen gedrag. En voor jongeren wordt het gemakkelijker om zelfvertrouwen te krijgen als ouders meer begrip voor hen hebben. Kortom, een situatie waarbij iedereen wint.

De training Samen Stevig Staan is bewezen effectief bij jongeren tussen de 9 en 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblematiek.

Gezinnen die thuis al gezinsbehandeling krijgen, ervaren een positief effect door Samen Stevig Staan. Dat geldt ook voor jongeren die naschoolse dagbehandeling krijgen. Het voelt anders als ouders óók een training volgen. De betrokkenheid van school draagt ook bij aan het succes van de training.

Samen Stevig staan blijkt effectief voor gezinnen