Spoed4Jeugd


Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

Spoed voor jeugd is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders. Het doel van Spoed4Jeugd is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. 

Meer informatie
Spoed4Jeugd Friesland: www.spoed4jeugd.nl.