Ambulante crisishulp


Ambulante crisishulpverlening kan worden ingezet als ouders en kind tijdelijk niet in staat zijn de crisissituatie in hun gezin op te lossen. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast in het gezin is verstoord. Het kan zijn dat uithuisplaatsing van het kind dreigt. De gezinsbehandelaar helpt het gezin gebruik te maken van de vaardigheden die zij bezitten. Het doel is dat het kind zich kan ontwikkelen in een veilige thuissituatie.

De gezinsbehandelaar komt maximaal vier keer per week bij het gezin. Ieder bezoek duurt 1 tot 2 uur. De hulpverlening wordt binnen 24 uur na aanmelding opgestart. De totale duur van deze behandeling bedraagt 4 weken.