Spoedhulp: Als het uit de hand loopt…


Crisis. Eén woordje maar om te beschrijven hoe de wereld op zijn kop kan staan. Hoe dreigend zou het voelen als zo’n noodsituatie zich binnen het eigen gezin voordoet? Als de thuishaven door ruzie, onmacht en agressie (tijdelijk) geen veilige plek meer is, dan raken gezinsleden zomaar de grip kwijt. Zeker als ingesleten gedragspatronen het vuurtje onbedoeld nog verder opstoken. Want hoe kunnen kinderen en/of hun ouders voor rede vatbaar zijn als een lastige situatie hen boven het hoofd groeit?

Een licht verstandelijke beperking heeft méér impact dan de meeste mensen kunnen bevatten. Als de boel op scherp staat, kan onwetendheid de situatie verergeren. Daarom maken de hulpverleners van Reik het verschil als zij bij een crisis worden ingeschakeld. Op basis van hun kennis en ervaring (h)erkennen zij de hindernissen en sluiten ze aan bij de eigenheid van de gezinsleden. De kunst is om handvatten te bieden waarmee zowel ouders als kinderen zélf weer grip krijgen op de situatie.

Van crisis naar kracht


Waarom liep het zo uit de hand? En hoe ver reiken de mogelijkheden binnen het gezin en de naaste omgeving om herhaling te voorkomen? Twee belangrijke vragen om na een crisis te beantwoorden. Soms is er meer dan alleen noodhulp nodig om het leven weer op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld therapie, gezinsbehandeling of een tijdelijk verblijf. Op die momenten is Reik in staat om vanuit LVB-expertise een passende vertaalslag te maken naar zinvolle ondersteuning op maat. Zoveel mogelijk thuis en vanuit het netwerk, om daar weer die veilige haven te creëren.

Spoedhulp kan worden ingezet wanneer er sprake is van onmacht bij de jongere en de ouders. De situatie wordt zo bedreigend dat acute hulpverlening noodzakelijk is. De leeftijd van de jongeren is 4 tot 18 jaar.

Spoedhulp is directe inzet van ambulante passende hulp om de crisissituatie te stabiliseren: zo kort mogelijk en zo langdurig als nodig.

In Friesland en Groningen


24/7 aanmelden

Friesland

Groningen

Bij een acute crisis en onveiligheid: bel 112.

Andere vragen over de spoedhulp van Reik? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via 088 - 0595 001 of csb@reik.nl