Psycho-educatie


Tijdens psycho-educatie worden de cliënt en/of zijn of haar naasten geïnformeerd over de kenmerken en de gevolgen van de lichtverstandelijke beperking. Thema's die aan bod komen zijn onder andere:

• Kenmerken van de beperking; 
• Oorzaken van de beperking; 
• Toekomstperspectief van de cliënt (prognose); 
• Rol van bijkomende (psychische) problematiek; 
• Op welke manier de lichtverstandelijke beperking samenhangt met het gedrag van de cliënt. 
• Adviezen en handvatten: welke mogelijkheden er zijn om met de beperking om te gaan.
• Mogelijkheden voor (kortdurende) ondersteuning. 
• Acceptatie: voor veel mensen is aanvaarding en behoud van een positief zelfbeeld moeilijk nadat zij beseffen  dat zij een beperking hebben. Om die reden is er ook aandacht voor de acceptatie van de problematiek.