Gezinsbegeleiding


Gezinnen hebben als hoeksteen van onze complexe samenleving een grote verantwoordelijkheid. Het combineren van opvoeding, huishouden, werk en maatschappelijk leven kost iedereen de nodige moeite.

Hoe zwaar weegt een licht verstandelijke beperking dan eigenlijk? Als het tempo voor kinderen en/of ouders te hoog is, zijn er in het gewone dagelijkse leven heel wat struikelblokken. Maar waar ontsporing op de loer ligt, kan ambulante gezinsbegeleiding het verschil maken.

Vooruit kijken


Voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft ambulante gezinsbegeleiding vooral een preventieve functie. Zeker in situaties waar structuur en een sociaal netwerk ontbreken of moeizaam in stand blijven. Juist als er ogenschijnlijk (nog) geen problemen zijn,  zorgen de gezinsbegeleiders van Reik dat het gewone leven gesmeerd blijft lopen. Bijvoorbeeld door ouders te helpen de ontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Of om pubers die zich achter tv en computer verschuilen te prikkelen hun plekje in de wereld te vinden. En door te ondersteunen bij praktische zaken, van huishouding tot papierwerk en financiën.

Gebruiksaanwijzing


Gezinsbegeleiding biedt in veel situaties een oplossing. De professionals van Reik kennen als geen ander de gebruiksaanwijzing voor gezinnen die te maken hebben met een licht verstandelijke beperking. Hun benadering heeft effect, door de vertaalslag van bekende methodieken naar kinderen en/of ouders die de wereld in een andere klank en kleur ervaren. Pas dan is het mogelijk om echt van betekenis te zijn voor gezinnen bij wie het gewone leven niet altijd vanzelf gaat. Als een wegwijzer die stimuleert tot zelf nadenken, maar wel bruikbare aanwijzingen geeft als dat nodig is.

Gezinnen waar al problematiek speelt op verschillende levensgebieden, kunnen in aanmerking komen voor gezinsbehandeling.