Diagnostiek


Bij problemen thuis kunnen gezinnen om hulp vragen. Dat klinkt simpel, maar wat als je nog niet precies weet wat er eigenlijk aan de hand is? Welke hulp is dan nodig? En wie moet er dan geholpen worden?

Bij handelingsgerichte diagnostiek gaan we in een aantal gesprekken samen ontdekken waardoor de problemen thuis ontstaan. Bovendien bespreken we ook welke mogelijkheden er zijn om die problemen aan te pakken, met of zonder professionele hulp. Want het gaat natuurlijk om de oplossingen!

Wat is nodig?


Stel dat een kind gedragsproblemen laat zien. Dat is een signaal dat er iets niet goed gaat. Mogelijk heeft het kind autisme, ADHD of kan het moeilijk leren. Dat hóeft helemaal geen probleem te zijn, als de omgeving er maar rekening mee houdt. Een diagnose kan dus helpen om een kind te begrijpen en te zoeken naar vormen van opvoeden die beter werken. Bijvoorbeeld door meer begeleiding en begrenzing of door een andere manier van met elkaar praten. En we kijken natuurlijk ook naar wat kinderen zelf kunnen leren in hun ontwikkeling en gedrag. De kernvraag bij handelingsgerichte diagnostiek is daarom: wat heeft een gezin nodig om hun problemen op te lossen?

Nieuwe inzichten


shutterstock_140225350.jpg

Handelingsgerichte diagnostiek is dus een manier om problemen én mogelijkheden in kaart te brengen. Om samen te onderzoeken waar de eigen kracht zit en of er een hulpvraag is. Het kan ook prima dat gezinnen door nieuwe inzichten zelf oplossingen vinden voor hun problemen. Want een andere manier van kijken naar gedrag van anderen en van jezelf kan soms veel veranderen. Als meer praktische handvatten of professionele hulp toch wenselijk zijn, dan wordt bij handelingsgerichte diagnostiek gekeken welke vorm van (gezins)begeleiding, behandeling of therapie zou passen bij de situatie.

Het onderzoek bestaat – afhankelijk van de leeftijd – uit gesprekken, testen, spelcontacten en observaties thuis en/of op school. Bij kinderen en jongeren worden de ouders en soms leerkrachten betrokken; bij volwassenen desgewenst belangrijke naasten.