Thuiszitters naar school - Traject 78


Traject 78 beweegt jongeren weer naar school. Omdat ze leerplichtig zijn, maar vooral omdat ze zonder diploma later weinig kans hebben op betaald werk dat bij hun talenten past. De meeste ‘thuiszitters’ willen best wel leren, ze hebben alleen een zetje nodig. Daarom werken wij intensief samen met jongeren zelf, hun ouder(s) en scholen.

Onwil of onmacht


Thuiszitten is meestal geen kwestie van onwil, maar van onmacht. Jongeren lopen vast, missen het
zetje dat ze nodig hebben en haken af. Voor ouders kan het een hele uitdaging zijn om hun kind op een
passende manier te stimuleren. Tegen de tijd dat een leerplichtambtenaar dreigt met proces-verbaal,
heeft school al zo’n negatieve lading gekregen, dat dit eerder averechts werkt. Traject 78 biedt dan
een (laatste) kans om de situatie positief te keren.

Praktische handvatten


Spijbelen of helemaal wegblijven van school blijkt een hardnekkig patroon. Jongeren zonderen
zich af, ouders hebben de moed opgegeven of drukken op verkeerde knoppen. Traject 78 hanteert
een intensieve aanpak om die spiraal te doorbreken. Het team kijkt en doet wat nodig is om school
weer onderdeel te maken van de dagelijkse regelmaat en biedt ouders praktische handvatten om
hun kind te steunen. Ook school wordt betrokken. Soms helpt een andere benadering,
een aangepast programma of een vertrouwenspersoon.
 

Over de drempel


Ondanks de leerplicht – school hoort er gewoon bij – prikkelt Traject 78 vooral de motivatie
van jongeren. We bespreken waar ze goed in zijn en wat ze graag willen bereiken. Maar ook
wat ze moeilijk vinden en waar ze geen zin in hebben. Wat zou het voor hen wat gemakkelijker of
leuker maken? En hoe kunnen hun ouders en leraren daarbij helpen? Het gaat om oplossingen die
werken. Soms is dat simpelweg iemand die zegt: en nu ga jij naar school. Want eenmaal over de
drempel krijgen positieve ervaringen en vertrouwen weer een kans.