Naschoolse Dagbehandeling


Opgroeien gaat over jezelf ontdekken. Het kan best lastig zijn om je plek te vinden. Want wie ben je thuis? Hoe ben je op school? En hoe pas je in de groep? Ouders, leerkrachten en zelfs vrienden verwachten allemaal iets. Als daar problemen van komen, kan een behandeling bij Reik helpen. Iets nieuws leren over gedrag mag best leuk zijn, daarom is er de naschoolse dagbehandeling. Je kunt er na schooltijd gewoon aanschuiven, als een gezellige tussenstop voordat je naar huis gaat. Samen met andere jeugd ontdek je spelenderwijs dingen over jezelf, over thuis en over elkaar.

Levenslessen


De behandeling na schooltijd is best serieus, maar door de huiselijke sfeer voelt het anders. Alle kinderen en jongeren die er komen, merken dat ze belangrijk zijn en ertoe doen. Ze hebben hun eigen plek binnen de groep en kunnen altijd terecht bij de begeleiders. Bovendien is er bij de naschoolse dagbehandeling leerzame aandacht voor alles wat bij opgroeien hoort. We sluiten aan bij elke leeftijdsfase, dus met jongeren kijken we bijvoorbeeld films van Carry Slee en praten we over nieuwsgierigheid naar seksualiteit, alcohol en drugs. Onderwerpen als vriendschap, pesten en internet zijn ook voor jongere kinderen belangrijk. En iedereen leert praktische dingen, zoals het maken van huiswerk en het doen van corveetaken.

 

Fouten maken mag


De behandelaars kijken wat elke jongere nodig heeft, maar het gaat er ook om wat je zélf wilt leren. Daarom stel je samen doelen en werkpunten op. Handig is dat je daar thuis verder mee kunt oefenen, via het online platform Jouw Omgeving waar je altijd kunt inloggen. Op de groep leer je ook veel van elkaar. Je herkent bijvoorbeeld boosheid bij anderen en helpt te bedenken hoe je daar mee om kunt gaan. Of hoe je aardig kunt blijven en tegelijk voor jezelf mag opkomen. Bovendien mag je fouten maken, want dáár leer je juist van. De structuur van de naschoolse dagbehandeling geeft een fijne houvast, zoals het samen aan tafel eten waarbij iedereen de kans krijgt iets te vertellen.

Reik betrekt ouders en leerkrachten bij de naschoolse dagbehandeling, zodat zij de jeugd (6-16 jaar) thuis en op school kunnen ondersteunen bij hun doelen en werkpunten. Zo heeft de behandeling het meeste effect.

In de behandeling op de NSDH worden ouders actief betrokken. Wanneer nodig, kan de pedagogisch medewerker als gezinscoach samen met de ouders aan de slag om de geleerde vaardigheden ook thuis toe te passen. Mochten er voor ouders meer hulpvragen liggen, dan kan gezinshulpverlening worden ingezet.

Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de training Psychmotorische therapie (PMT) is groepsverband.