Centrum voor Scholing en Training


Jongeren die vanwege hun gedrag vroegtijdig het onderwijs verlaten, hebben zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Om de kans op terugkeer naar een vorm van onderwijs te vergroten moet geïnvesteerd worden in groei van praktische- en sociale vaardigheden van de jongere, alsmede in het opdoen van succeservaringen ter vergroting van het competentiegevoel.

Doelgroep


Jongeren met gedrag- en leerproblemen, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gaan. Zij zijn vaak teleurgesteld in ‘alles’. De basis van het CST is, ‘Je bent welkom!’ Vanuit daar worden grenzen gesteld. Er wordt gespiegeld naar hun gedrag. Eerst is veiligheid, rust en continuïteit belangrijk om contact te kunnen herstellen. Het gaat om echtheid, betrokken begeleiders en jongeren met vaak volwassen problemen werken samen aan een echte toekomst.

Resultaat


Bij het CST werkt deze unieke combinatie van gedragsregulatie en scholing waardoor jongeren worden voorbereid op een terugkeer naar het reguliere onderwijssysteem. De opbouw vindt gefaseerd plaats in onderling overleg met de jongere, school en het CST. De jongere wordt maatschappelijk sterker, vaardiger en weerbaarder. De behandeling kan worden gecombineerd met andere modules van Reik zoals therapie of gezinsbehandeling.

Samenwerken


Het CST werkt nauw samen met de tussenvoorziening van het Dollard College ‘Wieder’ en heeft daardoor een ruimte met een echt klaslokaal uitgerust met alle moderne middelen. Verder wordt gewerkt met verschillende regionale samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, collega zorgaanbieders o.a. Accare & Lentis, primair (speciaal) onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, stage- en dagbestedingplekken.