Spoed4Jeugd


Spoed4Jeugd biedt in Friesland en Groningen spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

Spoed voor jeugd is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders. Het doel van Spoed4Jeugd is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. 

Meer informatie
Spoed4Jeugd Friesland: www.spoed4jeugd.nl.
Spoed4jeugd Groningen: www.spoedvoorjeugdgroningen.nl.

Met spoed (jeugd)hulp nodig?


Spoed4Jeugd is dag en nacht bereikbaar.

In Friesland: 0800-7763345
In Groningen: 050 - 523 98 51