Crisisgroep


De hulpverlening op de crisisgroep kan worden ingezet wanneer er sprake is van onmacht bij de jongere en de ouders. De situatie wordt zo bedreigend dat acute hulpverlening noodzakelijk is. De leeftijd van de jongeren is 4 tot en met 23 jaar.

De crisishulpverlening is directe inzet van passende hulp om de crisissituatie te stabiliseren: zo kort mogelijk en zo langdurig als nodig.

Friesland

Groningen