Zo zelfstandig mogelijk wonen


Bij de vrijheid van zelfstandig wonen horen ook verplichtingen, zoals het huishouden doen, koken, rekeningen betalen en op tijd naar school of werk gaan. Door de eisen die onze maatschappij stelt, is op zichzelf wonen voor mensen met een LVB een verantwoordelijkheid die ze soms een leven lang alleen met (enige) hulp kunnen dragen. Als een goede steunstructuur in de naaste omgeving ontbreekt, biedt Reik verschillende mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te (leren) wonen.

Jongeren klaarstomen voor de maatschappij


Hoe begeleidt Reik deze jongeren naar een eigen leven?

“Wij richten ons bij de behandeling en begeleiding op ‘zo zelfstandig mogelijk wonen’. We beschikken over woontraingroepen, een fasehuis en locaties waar jongeren onder begeleiding in een zelfstandige woning leven. Groeien in zelfstandigheid is overal het doel, maar de manier waarop we daar naartoe werken hangt af van de leeftijd/levensfase en de intensiteit van de behandelvraag. We kijken waar een jongere aan toe is: wat kunnen ze aan en wat willen ze zélf leren? Tegelijk reiken we onze cliënten alle facetten aan waarmee we hen klaarstomen voor de maatschappij, zodat ze zichzelf zo goed mogelijk staande leren houden.”

We beschikken over zogenaamde op kamers-locaties waar jongeren d.m.v. behandeling en begeleiding leren zelfstandig te wonen.

 

Gedragswetenschapper Trudy Jorna en manager primair proces Jan Geert Nutma vertellen hoe Reik jongeren met een LVB klaarstoomt voor de maatschappij.

Lees meer

Begeleid zelfstandig wonen


Hoe goed ze ook oefenen, voor veel mensen met een LVB blijft zelfstandig wonen een dagelijkse uitdaging die af en toe vastloopt. Vaak is dat op te vangen met een goed netwerk of ambulante hulp, maar soms is de nabijheid van professionele ondersteuning een leven lang nodig. Daarom biedt Reik ook volwassen groepen voor begeleid zelfstandig wonen, waarbij er altijd begeleiders in de buurt zijn om aan te kloppen als het nodig is. Bij de intensieve varianten is er 24 uur per dag vraaggestuurde zorg voor cliënten die ook kampen met bijvoorbeeld psychiatrische problemen.

Vind hier de locaties

Nabijheid van professionele ondersteuning


Soms is nabijheid van professionele ondersteuning een leven lang nodig bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Voor iedereen met een Wlz-indicatie biedt Reik woonmogelijkheden. Berry Terenstra en Annie Tjerkstra – beide manager primair proces – vertellen over de mensen en de mogelijkheden.

Lees meer

Wonen en Jouw Omgeving


Ale woont in Bakhuizen, in een appartement van de Mariahof. Het beeldscherm van Ale Postma staat groot en breed te pronken op zijn bureau. Logisch, want voor hem is de computer een belangrijk lijntje met de wereld. Zeker sinds hij via Jouw Omgeving meer orde in zijn leven kan houden.

Lees meer

De gevarieerde woon(train)groepen van Reik zijn verspreid over de provincies Friesland en Groningen, ingedeeld naar leeftijd/levensfases, mate van zelfstandigheid en eventuele bijkomende problematiek.