24-uurs hulp in eigen omgeving


Naast tijdelijke opvang in behandelgroepen, woon(train)groepen of crisisgroepen biedt Reik ook vormen van 24-uurs hulp aan huis. De beste plek om aan problemen te werken is immers de eigen leefomgeving, zeker bij gezinnen met kinderen of jongeren in huis.

Gezinshulpverlening


Als gezinnen in een negatieve spiraal zitten, dan kan Gezinshulpverlening de thuissituatie verbeteren. Samen met hulpverleners worden oude patronen doorbroken en nieuwe vaardigheden toegepast.

Lees meer

TWAspanhûzen


Kinderen grootbrengen lukt soms alleen als er begeleiding in de buurt is om bij te springen als zich lastige situaties voordoen. De TWAspanhûzen geven een gevoel van zekerheid.

Lees meer