Tijdelijke opvang bij een crisis


Een licht verstandelijke beperking heeft méér impact dan de meeste mensen kunnen bevatten. Zeker als het leven op scherp staat door structurele problemen of een heftige gebeurtenis. Als de boel flink uit de hand loopt, biedt Reik passende crisishulp. Bij voorkeur in de thuissituatie, maar als dat onveilig of nog te roerig is, door een kind of jongere tijdelijk op een crisisgroep te plaatsen. Soms is een nachtje genoeg, maar het kan ook enkele weken duren voor de rust terugkeert.

Weer grip krijgen


Bij plaatsing op een crisisgroep gaat Reik zowel met het kind als de ouder(s) aan de slag. Waarom liep het zo uit de hand? En hoe ver reiken de mogelijkheden binnen het gezin en de naaste omgeving om herhaling te voorkomen? Als er na de noodhulp méér nodig is om weer grip te krijgen op het leven, biedt Reik onder meer therapie en gezinsbehandeling. Is het gezin zelfs met professionele steun nog niet klaar om thuis samen verder te gaan, dan kan een kind na de crisisopvang ook tijdelijk terecht bij één van de behandelgroepen.