Gezien en gehoord worden bij Mikado


Waarom doen kinderen wat ze doen? Hun gedrag lijkt soms onverklaarbaar, maar wie goed kijkt en luistert, kan ontdekken wat er aan de hand is. Als dat thuis moeizaam gaat, heeft Reik een specialistische behandellocatie voor observatie en behandeling: Mikado. Kinderen van 4 tot 12 jaar verblijven daar een periode, meestal om te observeren wat de problemen van het kind veroorzaakt en om aan de behandeldoelen van het systeem en het kind te werken. Zowel de ouder/verzorgers als de kinderen op Mikado worden geacht intensief te werken aan de behandeling.

Nieuwe kijk


Als jeugd wegens 'onverklaarbaar gedrag' bij Mikado terecht komt, spelen er vaak meerdere dingen. Er kan sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme e.a.) of hechtingsproblematiek, maar ook de thuissituatie heeft invloed op hun gedrag. Het korte verblijf in een andere omgeving kan daarom nieuw licht op de zaak werpen. De kinderen leren van de groepsdynamiek, de spelregels en de dagelijkse structuur bij Mikado. Bovendien worden er testen gedaan en zijn er - naast betrokken pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers - allerlei verschillende therapeuten binnen Reik beschikbaar voor het duiden van bestaand gedrag én het aanleren van nieuw gedrag. 

Handvatten vinden


Het belangrijkste doel van het korte verblijf bij Mikado is: erachterkomen wat kinderen nodig hebben om zich te handhaven en te ontwikkelen, om dat vervolgens in overleg met alle betrokken mensen te organiseren. De eerste zes weken draait het kind mee in de nieuwe omgeving en gaan de begeleiders alleen observeren. Alles wat opvalt, bespreken zij met de betrokken gedragswetenschapper. Daarna volgt een ritme waarbij elke zes weken nieuwe doelen worden gesteld en besproken. Ook samen de ouders onderzoeken we wat wel of juist niet goed werkt; de uitdaging is immers het vinden van handvatten voor het opvoeden van hun kinderen.

Bieden wat nodig is


Diagnoses worden bij Mikado bevestigd, herzien of voor het eerst vastgesteld, maar het belangrijkste is dat kinderen echt worden gezien en gehoord. Stukje bij beetje wordt het verhaal achter hun gedrag duidelijk en ontdekken we wat het kind nodig heeft van de omgeving. Bij de terugkeer naar huis helpen we het gezin (als dat nodig is) op weg met ambulante ondersteuning op maat. Als ouders de extra uitdagingen van de opvoeding zelf onvoldoende aankunnen, dan kan hun zoon of dochter eventueel doorstromen naar 'Opgroeien bij Reik', andere zorginstellingen, etc. Vaak hebben de kinderen na Mikado géén residentele behandeling meer nodig maar wel bevoorbeeld hulp bij wonen/opgroeien als het thuis niet meer lukt.  Soms fulltime, het liefst parttime – bijvoorbeeld de weekenden naar huis –  zodat moeder en vader toch actief betrokken blijven bij het opgroeien van hun kind.

Tijdens hun verblijf op Mikado gaan de kinderen overdag gewoon naar school. Ouders zijn welkom om langs te komen en soms gaan kinderen in het weekend naar huis. Tussentijds contact verloopt telefonisch en via het online platform Jouw Omgeving.