Specialistische behandellocatie schept nieuwe mogelijkheden


Soms zitten gezinnen zó vast in een negatieve spiraal, dat zelfs professionele hulp aan huis geen effect (meer) heeft. In zo’n situatie kan het wenselijk zijn om kinderen een poosje de veiligheid en structuur van een behandelgroep te bieden. De combinatie van behandeling, begeleiding en de afstand van huis geeft hen de kans om in hun ontwikkeling te groeien. Met als doel een positieve herstart in de gezinssituatie thuis.

Samenspel


De jeugd in de verschillende behandelgroepen van Reik heeft één belangrijke overeenkomst: ze hebben allemaal in meer of mindere mate een licht verstandelijke beperking. Het kan een flinke uitdaging zijn daarmee om te leren gaan, maar de reden dat ze tijdelijk op een groep wonen, komt altijd door een samenspel van factoren. Denk bijvoorbeeld aan psychische stoornissen, trauma’s, leerproblemen, sociaal afwijkend gedrag of een heftige gezinssituatie. Naast het leerproces in de groep is daarom individuele behandeling heel belangrijk. Bovendien werkt Reik – waar dat gaat – ook met de ouders, want het gezin blijft de basis.

Ontdekken


Het uitgangspunt op de behandelgroepen is altijd het scheppen van nieuwe mogelijkheden. Kinderen en jongeren ontdekken een andere kant van zichzelf en leren ook veel van elkaar. De begeleiders op de groep creëren een veilige plek en begeleiden de jeugd bij hun dagelijkse routines. Het werken met complimenten en beloningen doorbreekt de negatieve spiraal waar de meeste kinderen uit komen. Daarnaast bieden behandelaars individuele therapieprogramma’s op maat. 

Reik heeft drie behandelgroepen in Friesland, ingedeeld op basis van leeftijd/levensfases en intensiteit van de behandelvraag.