Gezinshuis biedt een tijdelijk thuis


Voor kinderen die ontdekken hoe het is om met een licht verstandelijke beperking te leven, is opgroeien een extra uitdaging. Soms loopt het thuis zó uit de hand dat tijdelijke plaatsing op een behandelgroep nodig is. Voor jongeren die beter gedijen in een hechte omgeving, is doorstromen naar een gezinshuis een warm alternatief.

Het woord 'gezinshuis' vertelt al dat deze manier van wonen meer op een gezin lijkt dan op een behandelgroep. Er wonen nooit meer dan vijf kinderen tegelijk en twee vaste zorgprofessionals -vaak een echtpaar- zorgen ervoor dat het gezinshuis op rolletjes draait. Bijzonder is dat deze mensen 24 uur per dag aanwezig zijn, zodat ze als constante factor voor de jongeren een duidelijke en beilige thuisbasis vormen. Het lijkt op logeren bij een ander gezin, waar je gewoon meedraait in de huishouding.

Leren van samenleven


Een belangrijk verschil met logeren is dat de gezinshoofden de inwonende jeugdigen coachen en behandelen. Dat doen ze op een heel natuurlijke manier, want het dagelijks samenleven biedt allerlei aanknopingspunten voor leermomenten: van de huisregels en interactie met medebewoners tot de taken binnen het gezinshuis. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer in huis. Natuurlijk hebben ze ook allemaal hun eigen aandachtspunten en doelen, daarom begeleiden gezinshuisouders de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij op de achtergrond ondersteund door een gedragswetenschapper en manager.

Samenwerken met ouders


In het gezinshuis draait het gewone leven zoveel mogelijk door. De jongeren gaan naar school, hebben vrijetijdsbesteding en meestal ook een bezoekregeling met hun ouders. Het gezinshuis biedt een tijdelijk thuis, het is geen vervanging. Daarom blijft samenwerking met het echte thuisfront belangrijk. De jongeren keren na gemiddeld een jaar terug naar huis of stromen door naar een traject voor begeleid zelfstandig wonen. Alleen als een thuisbasis volledig ontbreekt of heel instabiel blijft, wonen kinderen soms langer in het gezinshuis.

Een gezinshuis is ongeschikt voor jongeren met sterke hechtingsproblematiek of verslaving. Veiligheid, samenspel en huiselijkheid staan voorop en dat vraagt inzet van alle bewoners.

Nader kennismaken met een gezinshuis? Lees dan het interview met gezinsouder Feikje.

Interview "we maken hier de cirkel helemaal rond"