24-uurs hulpvormen


Hoe hard kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking ook hun best doen, in het complexe leven van alledag blijven ze kwetsbaar. Als de naaste omgeving hen begrijpt en steunt, is er veel mogelijk. Maar wat als er juist thuis ernstige problemen zijn en er een periode (bijna) dagelijks behandeling, begeleiding of beschutting nodig is? Waar een goed vangnet ontbreekt, biedt Reik een tijdelijke basis met één van de 24-uurs hulpvormen. Voor alle leeftijden en elke levensfase. Zie onderstaand overzicht voor meer informatie.

Behandelgroepen


Veiligheid, structuur en ontwikkelmogelijkheden staan centraal in onze behandelgroepen, die zijn ingedeeld naar leeftijd/levensfase en intensiteit van begeleiding en behandeling.

Lees meer

Woongroepen


Zelfstandig (leren) wonen is een uitdaging in onze complexe maatschappij, daarom bieden wij maatwerk in woontraining en begeleiding naar en/of bij het zelfstandig wonen. 

Lees meer

Wonen bij Reik


Jouw eigen thuis, met een beetje hulp! Wil je graag op jezelf wonen, maar weet je niet of je dat kunt? Of vind je het spannend? Denk dan eens na over wonen bij Reik. Hierbij krijg je hulp en begeleiding bij zelfstandig wonen. Gewoon bij jou thuis.

Lees meer

Crisisgroepen


Eerste (nood)opvang bij situaties die uit de hand lopen. Soms is een nachtje genoeg, soms duurt het enkele weken voor de rust terugkeert. Van crisis naar kracht door spoedeisende hulp.

Lees meer

Intensieve gezinshulp


Het is ook mogelijk om 24-uurs hulp in de eigen gezinssituatie te ontvangen. Vaak op het eigen adres, soms ook op een tijdelijk woonadres in een wijk met andere gezinnen die in behandeling zijn.

Lees meer

Alternatieve gezinsvormen


Voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar wel gebaat zijn bij een gezinsstructuur, biedt Reik waardevolle alternatieven.

Lees meer