• Reik
  • Spoed4Jeugd
  • Fact Jeugd Noord
  • KAO Friesland
  • 088 059 50 00
Reik zo ver je kunt!

Reik zo ver je kunt!


Bij Reik bieden we behandeling en begeleiding voor alle kinderen, jongeren en volwassenen bij wie het leven niet altijd vanzelf gaat.

Omdat de maatschappij best ingewikkeld is en het tempo hoog ligt

Of omdat er thuis problemen zijn, met ouders of broers en zussen. Of gedoe met vrienden. Soms gebeuren er dingen die niet te snappen zijn. Of waar mensen spijt van krijgen.

Het komt ook voor dat het moeilijk gaat op school, met werk of met wonen. Praten over gevoelens en tegenslagen valt niet altijd mee. Zeker als anderen jou niet goed lijken te begrijpen.

Gezinsgericht werken


Het gezin is de wereld in het klein, daarom is het de beste plek om problemen op te lossen die (zijn) ontstaan bij opgroeien en opvoeden.

Therapieën en diagnostiek


Op ieder potje past een dekseltje en voor iedereen is een therapievorm te vinden die goed aansluit bij de situatie en de persoon (of het gezin).

Wonen met begeleiding & behandeling met verblijf


Soms is het beter om afstand te nemen van thuis of wil je juist op jezelf.

Behandelgroepen

Veiligheid, structuur en ontwikkelmogelijkheden staan centraal in onze behandelgroepen.

Die zijn ingedeeld naar leeftijd/levensfase en intensiteit van begeleiding en behandeling.

Lees meer

Woongroep

Zelfstandig (leren) wonen is een uitdaging in onze complexe maatschappij.

Daarom bieden wij maatwerk in woontraining en begeleiding naar en/of bij het zelfstandig wonen.

Lees meer

Wonen bij Reik

Wil je graag op jezelf wonen, maar weet je niet of je dat kunt?

Of vind je het spannend? Denk dan eens na over wonen bij Reik. 

Lees meer

Intensieve gezinshulp

Het is ook mogelijk om 24-uurs hulp in de eigen gezinssituatie te ontvangen.

Vaak op het eigen adres, soms ook op een tijdelijk woonadres in een wijk met andere gezinnen die in behandeling zijn.

Lees meer

Alternatieve gezinsvormen

Kinderen zijn het beste af in hun eigen gezin, tenzij de situatie thuis echt onhoudbaar is.

Vaak is een behandelgroep een prima plek, maar voor kinderen die beter gedijen in een gezinsstructuur, is een gezinshuis of meeleefgezin een fijn alternatief.

Lees meer

Spoedhulp


Bij spoedeisende hulp werken we van crisis naar kracht.

Dagbehandeling: zorg en onderwijs


Reik gelooft in dagbehandeling. Het is het extra zetje om weer aansluiting te vinden wanneer je bijvoorbeeld vroegtijdig school hebt verlaten.

Naschoolse Dagbehandeling (NSDH)

Opgroeien gaat over jezelf ontdekken. Het kan best lastig zijn om je plek te vinden. Want wie ben je thuis? Hoe ben je op school? En hoe pas je in de groep?

Ouders, leerkrachten en zelfs vrienden verwachten allemaal iets. Als daar problemen van komen, kan een behandeling bij Reik helpen. Iets nieuws leren over gedrag mag best leuk zijn, daarom is er de naschoolse dagbehandeling.

 

Lees meer

Centrum Scholing en Training (CST)

Jongeren die vanwege hun gedrag vroegtijdig het onderwijs verlaten, hebben zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Om de kans op terugkeer naar een vorm van onderwijs te vergroten moet geïnvesteerd worden in groei van praktische- en sociale vaardigheden van de jongere, alsmede in het opdoen van succeservaringen ter vergroting van het competentiegevoel.

Lees meer

Thuiszitters naar school (Traject 78)

Traject 78 beweegt jongeren weer naar school. Omdat ze leerplichtig zijn, maar vooral omdat ze zonder diploma later weinig kans hebben op betaald werk dat bij hun talenten past.

De meeste ‘thuiszitters’ willen best wel leren, ze hebben alleen een zetje nodig. Daarom werken wij intensief samen met jongeren zelf, hun ouder(s) en scholen.
 

Lees meer

Onderwijs zorgarrangementen

Reik heeft een nauwe samenwerking met een aantal scholen in Friesland.

Door de samenwerking kunnen we een beter leer- en behandelklimaat realiseren.

Lees meer

Onze poli seksuologie


Bij Reik hebben we een ambulante poli voor problematiek rondom seksualiteit. Met deze poli is onze expertise gecentraliseerd op één plek.

Poli seksuologie

Seksualiteit is voor iedereen een ontdekkingstocht. Maar wat als seks helemaal niet zo fijn is?

Het gekke van seks is dat de meeste mensen het wel doen, terwijl bijna niemand erover praat. Gelukkig is er met onze poli een plek waar je wel gewoon over seksuele vragen of problemen kunt praten.

Lees meer