Stage bij Reik


Elk jaar vindt een groot aantal studenten een stageplaats bij Reik. Studenten die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen van een MBO- of HBO- opleiding in de richting Zorg & Welzijn zijn van harte welkom. Praktijkleren bij de Specialistische Dienstverlening kan ook.

Samenwerking met het onderwijs


Reik onderhoudt contacten met regionale MBO- en HBO- onderwijsinstellingen zoals ROC Friese Poort, Friesland College, Noorderpoort college, NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen. Deze onderwijsinstellingen krijgen een overzicht van de beschikbare stageplaatsen met aanvullende informatie.

Meer informatie


Voor meer informatie kun je terecht bij onze stagecoördinatoren:

  • Saskia Jaspers via 06 - 51 23 39 44
  • Rieneke Bekkema 06 - 20 76 95 47