Stage bij Reik


Elk jaar vindt een groot aantal studenten een stageplaats bij Reik. Studenten die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen van een MBO- of HBO- opleiding in de richting Zorg & Welzijn zijn van harte welkom. Praktijkleren bij de Specialistische Dienstverlening kan ook.

Samenwerking met het onderwijs


Reik onderhoudt contacten met regionale MBO- en HBO- onderwijsinstellingen zoals ROC Friese Poort, Friesland College, Noorderpoort college, NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen.