Poster ‘Je kunt meer dan je denkt!’


De poster 'Een positieve kijk op LVB' past bij Reik, die met haar slogan ‘Zo ver je kunt’ staat voor een benadering die uitgaat van de krachten van mensen. De positieve kijk op LVB is een belangrijk onderdeel van onze behandelfilosofie.

'Er is een wereld te winnen te winnen met positieve aandacht en feedback' zegt dr. Jelle Drost, wetenschappelijk medewerker van Reik. 'Tegenover elke beperking staat vaak een talent. Daar zijn we naar op zoek gegaan, zodat we de LVB-groep beter kunnen positioneren en stimuleren. Met deze kennis in het achterhoofd kunnen hulpverleners, leraren en werkgevers ervoor zorgen dat jonge mensen met een licht verstandelijke beperking zich beter redden en meer zelfvertrouwen krijgen. Belangrijk, want anders zien we juist bij deze groep een gebrekkige maatschappelijke participatie en meer risovol gedrag. Als wij met z'n allen de juiste voorwaarden scheppen, krijgt ook de jeugd met een licht verstandelijke beperking de kans te laten zien wat ze kan. En dat is meer dan je denkt.'

Bestelinformatie

'Onzichtbaar' - fotoboek door Corbino


Onder de titel 'Onzichtbaar' heeft het voormalige Tjallingahiem een fotoboek uitgebracht met portretten die Corbino (Maarten Corbijn) maakte van kinderen en jongeren. Het boek geeft de kijker een ander beeld dan het beperkte beeld dat men doorgaans heeft bij een licht verstandelijke beperking. De foto's tonen unieke jongeren, ieder met een eigen kijk op het leven en plannen voor de toekomst. Het maakt de jongeren zichtbaar in al hun kracht en kwetsbaarheid.

De foto's zijn ook te zien geweest tijdens de expositie in het Jopie Huisman museum.

Bestelinformatie

Handboek Ambulante plegerbehandeling


Jongeren met een licht verstandelijke beperking blijken zeer kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het aandeel van deze groep in seksuele misdrijven is bijvoorbeeld groter dan je op basis van hun aantal mag verwachten. Per jaar komen zo’n vierhonderd van deze jongeren met de politie in aanraking vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van de delicten die licht verstandelijk beperkte jongeren plegen, is 21 tot 50 procent - de onderzoeksresultaten lopen uiteen - een zedendelict. Dat heeft verschillende oorzaken. Deels liggen die in de beperking van de jongeren, deels ook in hun sociale omgeving en achtergrond.

Een team van ervaren psychologen, therapeuten en een netwerkcoach heeft, gesteund door experts, alle stappen en processen van de ambulante plegerbehandeling vastgelegd in een Handboek. Zowel vanuit de eigen ervaringen als vanuit de nationale en internationale vakliteratuur is beschreven op welke wijze diagnostiek, begeleiding en behandeling vanuit ecologisch perspectief kan worden geoptimaliseerd. Het vormt daarmee een uniek Handboek voor deze specifieke zorg op maat.

Kwalitijd


Duidelijk en transparant. Dat willen we ook zijn wanneer het gaat om onze verslaglegging over kwaliteit en veiligheid. Ons periodieke online verslag Kwalitijd geeft jou in één oogopslag een duidelijk beeld van waar wij voor staan. Onze visie, hoe wij iedere dag hard werken om de kwaliteit van onze zorg te borgen en waarom onze teams graag de beste willen zijn. Hoe wij dit organiseren en toetsen lees je al ‘swipend’ op jouw tablet of mobiel of gewoon achter de PC.
En nog belangrijker: hoe waardeert onze cliënt en zijn verwant ons zorgaanbod? Ook deze metingen vind je terug in Kwalitijd.

Wij nodigen je graag uit een kijkje te nemen.

Ga direct naar Kwalitijd 2019

Van boefje tot crimineel


In dit onderzoek worden gemeenschappelijke persoonskenmerken en kenmerken uit de sociale context van (jeugdige) veelplegers in Friesland in beeld gebracht. Het onderzoek bestaat uit een literatuurverkenning en dossieronderzoek. Het dossieronderzoek is uitgevoerd aan de hand van een opgestelde kenmerkenlijst bij 34 dossiers van het Openbaar Ministerie Noord Nederland en Bureau Jeugdzorg Friesland.

Meer weten? Neem contact op met dr.Jelle Drost

050 - 363 64 93
j.y.drost@rug.nl

Artikel: Schillen en chillen op de Vrijbuiterstraat


De weg naar zelfstandigheid is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking een extra uitdaging. Hoe leren zij omgaan met alle eisen die de maatschappij aan hen stelt? We bezochten twee locaties van expertise- en behandelcentrum Reik aan de Vrijbuiterstraat (wijk Het Eiland). In de duowoning is een behandelgroep gehuisvest en in het recent betrokken buurcomplex hebben jongeren elk een eigen appartement. Beide locaties bieden 24-uurs behandeling.

Dit artikel is eerder verschenen in het huis-aan-huis blad Groot Sneek, maart 2019. Lees het volledige artikel in onderstaande bijlage.