Een positieve kijk op LVB


De poster 'Een positieve kijk op LVB' past bij de organisatie Reik, die met haar slogan ‘Zo ver je kunt’ staat voor een benadering die uitgaat van de krachten van mensen. De positieve kijk op LVB is een belangrijk onderdeel van onze behandelfilosofie.

'Er is een wereld te winnen te winnen met positieve aandacht en feedback' zegt dr.Jelle Drost, wetenschappelijk medewerker van Reik. 'Tegenover elke beperking staat vaak een talent. Daar zijn we naar op zoek gegaan, zodat we de LVB-groep beter kunnen positioneren en stimuleren. Met deze kennis in het achterhoofd kunnen hulpverleners, leraren en werkgevers ervoor zorgen dat jonge mensen met een licht verstandelijke beperking zich beter redden en meer zelfvertrouwen krijgen. Belangrijk, want anders zien we juist bij deze groep een gebrekkige maatschappelijke participatie en meer risocol gedrag. Als wij met z'n allen de juiste voorwaarden scheppen, krijgt ook de jeugd met een licht verstandelijke beperking de kans te laten zien wat ze kan. En dat is meer dan je denkt.'

Bestel de poster