Missie


De missie van Reik is een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

 

Visie


Reik biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking de behandeling en begeleiding die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen. Het gezin en de directe sociale omgeving staan hierbij centraal. We doen dat vanuit professionaliteit, visie en vanuit ons motto ‘zo ver je kunt’.

Onze visie die aangeeft wie wij willen zijn en wat wij willen bereiken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kinderen wonen zo thuis mogelijk.
  • Doen wat werkt: aansluiten op de doelgroep met evidence en practise based methodieken.
  • Focus op eigen kracht en samenredzaamheid.
  • Werken aan maximale participatie.
  • Hulp op basis van dialoog en eigen regievoering.
  • Integrale hulp in één gezin, één plan, één regisseur.
  • Innoveren en ondernemen in de keten met nulde, eerste, tweede en derdelijnsorganisaties.