Klachten


Heb je een klacht over onze zorg of ondersteuning? Of lopen zaken anders dan je graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs wanneer je het ons laat weten. We gaan dan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek jouw klacht met de betrokkene(n)
Wij adviseren je om jouw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. We vinden het belangrijk dat je jouw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal dan ook respectvol met jouw klacht omgaan. Kom je er niet uit met de medewerker of vind je het lastig om jouw klacht te bespreken? Dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling, en kun je ondersteuning vragen aan de klachtenadviseur van Reik.

Bespreek jouw klacht met de klachtenadviseur
De klachtenadviseur ondersteunt je bij het kenbaar en bespreekbaar maken van onvrede en klachten. De klachtenadviseur behandelt jouw klacht niet inhoudelijk, maar zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Ze probeert via de weg van bemiddeling tot een oplossing te komen en neemt daarbij een neutrale positie in.

De klachtenadviseur van Reik is Ingrid de Jong.
E-mail: klachten@reik.nl
Telefoon: 0513 - 64 39 10 of 06 - 83 25 73 97

Bespreek jouw klacht met de klachtencommissie
Als je na bemiddeling door de klachtenadviseur met een ontevreden gevoel blijft zitten, kun je jouw klacht indienen bij de klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland (KVVG), via telefoonnummer: 06 41 43 09 04. Kijk voor meer informatie op: www.kvvgfriesland.nl

Geschillencommissie
Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u op de website www.degeschillencommissie.nl

Klachtenloket zorg
Informatie over het Klachtenloket Zorg vindt u in onderstaande flyer.