Klachten


Heb je een klacht over onze zorg of ondersteuning? Of lopen zaken anders dan je graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs wanneer je het ons laat weten. We gaan dan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als je ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek jouw klacht met de betrokkene(n)
Wij adviseren je om jouw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. We vinden het belangrijk dat je jouw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal dan ook respectvol met jouw klacht omgaan. Kom je er niet uit met de medewerker of vind je het lastig om jouw klacht te bespreken? Dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling, en kun je ondersteuning vragen aan de klachtenadviseur van Reik.

Bespreek jouw klacht met de klachtenadviseur
De klachtenadviseur ondersteunt je bij het kenbaar en bespreekbaar maken van onvrede en klachten. De klachtenadviseur behandelt jouw klacht niet inhoudelijk, maar zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Ze probeert via de weg van bemiddeling tot een oplossing te komen en neemt daarbij een neutrale positie in.

De klachtenadviseur van Reik is Ingrid de Jong.
E-mail: klachten@reik.nl
Telefoon: 0513 - 64 39 10 of 06 - 83 25 73 97

Klachtenregeling Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang heeft een speciale klachtenregeling. Hier kunt u terecht als u een klacht hebt over onvrijwillige zorg. De vertrouwenspersoon Wzd kan u hierbij helpen. Ook kunt u natuurlijk eerst informatie inwinnen bij onze eigen klachtenadviseur.
Klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg en de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden behandeld door de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KOCZ).

U kunt uw klachten over onvrijwillige zorg en de Wzd niet zelf rechtstreeks indienen bij de KCOZ. Dit moet via Reik. Na ontvangst van de klacht neemt het KCOZ contact met u op over uw klacht. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze pagina Wet zorg en dwang op deze website.

Geschillencommissie
Nederland beschikt over een Geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit meerdere commissies, die klachten over verschillende, specifieke onderwerpen behandelen. Er zijn consumentencommissies, die klachten tussen consumenten en ondernemers behandelen en er zijn zakelijke commissies. Meer hierover lees je op de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

Klachtenloket zorg
Informatie over het Klachtenloket Zorg vind je in onderstaande flyer.