Intensieve samenwerking Reik en Talant bij hulpverlening aan kinderen en jongeren


30 september 2021

De medewerkers van Reik en Talant gaan voortaan samen kinderen en jongeren helpen. Dat doen ze onder de naam Alliade Opgroeien & Opvoeden. Door het samenvoegen van de hulpverlening aan kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking in Friesland bundelen de medewerkers van Reik en Talant hun kennis en expertise. Zo zijn we in staat om de beste zorg te leveren.

Hulp bij ontwikkelen, opgroeien en opvoeden
Alliade Opgroeien & Opvoeden bestaat uit de ambulante teams, de meeleefgezinnen en de woon- en behandelgroepen jeugd van Reik. En de kinderdagcentra en woon- en behandelgroepen jeugd van Talant. De teams worden aangestuurd door directeur Silvia Vuist. Silvia Vuist: “Door samen te werken kunnen we beter inspelen op de veranderende zorgvraag en de veranderingen in de jeugdzorg. Samen streven we dezelfde doelen na: het ontwikkelen en versterken van mogelijkheden en talenten van kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking.

Uitgangspunten voor de hulpverlening
De hulpverlening is gericht op kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en hun gezin bij het ontwikkelen, opgroeien en opvoeden als dit niet vanzelf gaat. Daarbij wordt vooral samen met het kind of de jongere gewerkt. En zoveel mogelijk thuis en gezinsgericht. Maar er wordt ook samengewerkt met de omgeving van het kind of de jongere, bijvoorbeeld in het onderwijs, met gemeenten en andere zorgorganisaties. Silvia Vuist: “We willen dat de cliënten zo zelfstandig en veilig mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Samen streven we naar een goede en zinvolle toekomst met perspectief voor de kinderen en jongeren.”

Terug naar overzicht