Onderzoek naar hoogspecialistische jeugdhulp


10 september 2021

Sluit ons huidige aanbod voldoende aan bij de vraag naar hoogspecialistische jeugdhulp (HSJ)? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de cliëntvraag HSJ. Op basis van de uitkomsten willen we onze zorg verbeteren. Om jongeren en hun ouders nog meer passende hulp te bieden.

Aanleiding
Sinds 2020 zijn Accare, Alliade, Ambiq, Fier, GGZ Friesland en Jeugdhulp Friesland gezamenlijk verantwoordelijk voor de HSJ in Friesland. In het convenant Handen op elkaar voor onze jeugd (2018) zijn ambities vastgelegd. Met de Friese gemeenten zijn afspraken gemaakt om de klinische
voorzieningen stapsgewijs af te bouwen. Om dat te realiseren zijn we volop bezig met het verbeteren van het huidige aanbod en het ontwikkelen van nieuw (ambulant) aanbod.

Mooie ontwikkelingen
Er is al veel bereikt, waaronder het inrichten van Team Toegang dat alle aanmeldingen voor HSJ coördineert. Door de samenwerking binnen Team Toegang kunnen we sneller passende hulp bieden en doorplaatsingen voorkomen. We zien het aantal jongeren in de residentiële voorzieningen afnemen dankzij meer vroegtijdige en ambulante behandeling. Een mooi voorbeeld daarvan is Multi Systeem Therapie (MST), waarmee veelbelovende resultaten worden behaald.

Onderzoek
Maar wat kan er nog beter? Omdat we er optimaal willen zijn voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek is het cruciaal om te weten wat zij nodig hebben. Daar is recent - aan de hand van een aantal actuele casussen – onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt onder meer dat veel cliënten thuis geholpen kunnen worden als ook hun ouders passende hulp ontvangen. En dat het eerder signaleren van problemen van ouders, als ook het eerder inzetten van zwaardere hulp om erger te voorkomen, wenselijk is.

Met de bevindingen en aanbevelingen zetten we de komende tijd in op het verder ontwikkelen van ambulant aanbod voor deze doelgroep. Bekijk de factsheet met de belangrijkste bevindingen.

Terug naar overzicht