Extra maatregelen om contacten te beperken


14 oktober 2020

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft 13 oktober strengere maatregelen bekend gemaakt die nodig zijn om er voor te zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Als Alliade nemen we ook extra maatregelen om de kans op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Aangescherpte regels voor dagbesteding  
Dagbesteding is belangrijk en zinvol. We vinden het dan ook erg vervelend dat we de regels moeten aanscherpen. Toch is dit belangrijk, want alleen zo kunnen we de kans op verdere verspreiding van het virus beperken. Naast de algemene richtlijnen gelden vanaf maandag 19 oktober de volgende regels, voor in ieder geval 4 weken: 

  • We stoppen met de dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen, thuis wonen of bij een andere zorgaanbieder wonen, als er op de dagbestedingslocatie ook cliënten aanwezig zijn die bij ons wonen. 
  • Kan er zinvolle dagbesteding op de woonlocatie gegeven worden? Dan heeft dat de voorkeur. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbare cliënten (categorie I).

Leiden deze nieuwe regels tot onoverkomelijke problemen voor een cliënt? 
Dan kijken we samen naar een veilige maatwerkoplossing.

Cliënten en verwanten worden persoonlijk geïnformeerd als er iets in de dagbesteding verandert.

Bezoek ontvangen en uitstapjes  
We vragen cliënten om voorlopig niet naar de winkel te gaan en andere uitstapjes te maken. We adviseren cliënten alleen op bezoek te gaan bij de vaste contactpersonen. Hiermee creëren we een ‘sociale bubbel’ rondom de cliënt.

Als cliënten naar huis gaan, is het dringende verzoek aan de verwanten om verder geen bezoek meer thuis te ontvangen. Dit om de hoeveelheid verschillende contacten zo klein mogelijk te houden.

Bezoek aan de cliënt op de locaties willen we verminderen. Daarom vragen we dit te beperken tot alleen naaste verwanten. Anderen wordt verzocht op andere manieren contact te leggen met de cliënt.

Meer informatie
We doen er alles aan om onze zorg op verantwoorde wijze door te laten gaan. Alleen samen kunnen we het virus terugdringen en tegelijkertijd verantwoorde zorg blijven bieden. Daarom hopen we op uw medewerking. Heeft u vragen over de genomen maatregelen? Kijk op www.alliade.nl/corona of neem contact op met uw contactpersoon op de locatie.  

Lees ook: Landelijke maatregelen per 14 oktober 22.00 uur

 

Terug naar overzicht