Uitkomsten evaluatie aanpak van coronamaatregelen


16 september 2020

Het begin van corona was een hectische tijd. Hoe hanteert Zorggroep Alliade de maatregelen? Hoe communiceren we? Hebben we iedereen geïnformeerd? Wat doen we wel, wat niet? Heel Alliade moest in deze tijd snel handelen. Hebben we dit goed aangepakt? En wat is het effect geweest?

Op verzoek van de Raad van Bestuur van Zorggroep Alliade is in de maanden juni tot en met augustus 2020 een evaluatie uitgevoerd van de aanpak en het effect van de coronamaatregelen in Alliade. De evaluatie werd uitgevoerd via online vragenlijsten en interviews. In totaal hebben 701 mensen de online vragenlijst ingevuld. In deze samenvatting worden de belangrijkste uitkomsten weergegeven. De uitkomsten worden in september en oktober besproken in de diverse overleggen met leidinggevenden, medewerkers, verwanten en cliënten. Deze evaluatie draagt bij aan leren en verbeteren om beter toegerust te zijn op de tweede golf waarin coronamaatregelen moeten worden toegepast.

Lees hier de samenvatting.

Terug naar overzicht