Ondanks bezoekersstop alternatieve mogelijkheden voor contact op locatie


13 mei 2020

Helaas geldt de bezoekersstop nog steeds. Om toch te kunnen voorzien in de behoefte van cliënten en familieleden om elkaar te kunnen zien, hebben we nagedacht over alternatieve én veilige mogelijkheden voor contact op locatie.

Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM nog steeds leidend en moeten cliënten en hun bezoek 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Uitwerking per intramurale locatie bij Reik
Alle clusterhoofden van Reik zijn gevraagd om een alternatieve mogelijkheid voor contact op hun intramurale locatie(s) uit te werken en deze aan hun directeur voor te leggen. De belangrijkste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, is dat er altijd (plexi)glas of een andere barrière van 1,5 meter tussen de cliënt en bezoekers zit, zodat fysiek contact voorkomen wordt. Voor cliënten jonger dan 18 jaar en cliënten jonger dan 12 jaar gelden iets andere voorwaarden. Familieleden kunnen vanaf zaterdag 16 mei a.s. gefaseerd gebruik gaan maken van de alternatieve mogelijkheden voor contact op locatie. Nog niet alle locaties zijn dan startklaar.

U hoort van het clusterhoofd van de locatie waaraan u verbonden bent hoe de alternatieve mogelijkheid voor contact er uit ziet en welke praktische afspraken er zijn voor het gebruik ervan.  

Op de foto ziet u een ontmoetingsruimte in het restauarant van verpleegcentrum LindeStede van Meriant. Meriant is net als Reik onderdeel van zorggroep Alliade. 

Terug naar overzicht