Lancering Plegerhulp.nl


27 juni 2018

Tijdens het congres van Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM), op woensdag 27 juni, is www.plegerhulp.nl gelanceerd. Deze site is de ‘virtuele voordeur voor professionals die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking waarbij een situatie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is het bieden van hulpverlening aan (potentiële) pleger(s) en hun systeem’.

 

In de afgelopen twee jaar hebben vier organisaties elkaar gevonden in afstemming en samenwerking rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een beperking. Hieruit is een ketenaanpak ontstaan met een compleet en integraal aanbod om lastig seksueel overschrijdend gedrag te begeleiden of te behandelen. Tevens is er een aanbod voor preventie en nazorg. De betrokken organisaties zijn: Sense, Reik, CSGNN (Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland) en CSM (Centrum Seksualiteit MEE Noord), onderdeel van MEE Noord.

Naast de site is Plegerhulp ook telefonisch bereikbaar: 085-068 50 58. De professional heeft nu één centrale plek waar hij/zij terecht kan met alle vragen. Vanuit Plegerhulp wordt de professional, indien nodig, doorverwezen naar een van de vier organisaties.

Terug naar overzicht