Introductie van de Krachtenwijzer op de groepen van Reik


28 april 2018

Yvonne Beishuizen, directeur, reikte op 17 april de eerste pot koekjesbakmix uit aan Laetitia Kasimier. De pot met koekjesbakmix staat symbool voor het vergroten van je zelfredzaamheid. Door het recept te volgen en hulp te vragen op de momenten dat je er niet uit komt leer je om zelf initiatief te nemen en resultaat te boeken. Niet alleen jij wordt blij met het behaalde resultaat maar je kan het ook delen met het netwerk om je heen.

De krachtenwijzer is een digitale tool ontwikkeld bij Reik dat op verschillende levensdomeinen de zelfredzaamheid in kaart brengt; wat kun je zelf, soms met een beetje hulp van je netwerk en hoeveel professionele ondersteuning heb je op een bepaald domein nodig om zelfredzaam te zijn. Zo ontstaat een realistisch beeld van je mogelijkheden en kan voorkomen worden dat situaties uit de hand lopen als ondersteuning wegvalt. De krachtenwijzer is naast een screeningsinstrument ook een middel om de voortgang te volgen. De krachtenwijzer is voor kinderen en volwassenen te gebruiken hierdoor kan er ook een samenhangend beeld van een gezin gegeven worden.

De krachtenwijzer maakt gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix (GGD Amsterdam) en de zelfredzaamheid Jeugd (Nji, Praktion) en is ontwikkeld door Jouw Omgeving en Reik.

Op de foto staan Yvonne Beishuizen, Laetitia Kasimier en Anco Wiersma.
Fotograaf: Maartje Roos.

 

Terug naar overzicht