Jaardocument Zorggroep Alliade gereed


29 juni 2016

unsplash_XN4T2PVUUgk.jpg

Het jaardocument van Zorggroep Alliade is gereed. Dat is later dan gewoonlijk. Dit komt door de decentralisaties in de zorg, die hebben geleid tot nieuwe vormen van verantwoording en controle. Dit op een goede manier doen vergt meer tijd, waardoor het opstellen van de jaarrekening ook meer tijd kostte. Niet alleen bij Alliade, maar ook bij andere organisaties die gefinancierd worden uit WMO gelden.

Dankzij een positief resultaat van 13 miljoen uit gewone bedrijfsvoering (waarvan 8 miljoen uit de opbrengsten van huisvesting) is het mogelijk de komende jaren te blijven investeren in het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg, innovatie en nieuwbouw voor Talant en Meriant. Het resultaat van 13 miljoen is behaald op een omzet van 304 miljoen euro. Het is de optelsom van positieve resultaten bij Talant, Meriant en de WMO-bedrijven en een negatief resultaat bij Reik. Daarnaast heeft Alliade nog eenmalige meevallers en vallen voorzieningen vrij die niet geheel zijn gebruikt de afgelopen jaren. Daarmee komt het totale resultaat op 23 miljoen.

Blijven investeren
Door het positieve resultaat beschikken we over de middelen om te kunnen blijven investeren in medewerkers, ICT, noodzakelijke vervangende nieuwbouw en in de zorg zelf. Bij de nieuwbouwprojecten voor Talant en Meriant gaat het in totaal om een investering van 100 miljoen de komende jaren. Met deze bouwplannen kunnen we voor de meeste van onze cliënten en bewoners voorzien in moderne, goede en duurzame huisvesting. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, is nieuwbouw alleen mogelijk als we een behoorlijk deel van de kosten zelf betalen.

Nieuwe zorgvormen
Daarnaast investeren we fors in de opleiding van zorgmedewerkers bij Meriant om de omwenteling naar nieuwe vormen van zorg mogelijk te maken. In de ouderenzorg is immers sprake van verzwaring van de zorgvraag, omdat alleen nog mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben in aanmerking komen voor een plek in een huis van Meriant.

Opleiden
Tegelijk is er de behoefte aan meer kleinschalig werken met kleinere teams, zodat onze cliënten met zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners te maken krijgen. Dit betekent wel dat alle leden in zo’n team goed opgeleid moeten zijn en alle vormen van zorg moeten kunnen bieden. Om iedereen op dat hogere niveau te krijgen, zijn veel nieuwe verpleegkundigen aangetrokken en worden bestaande verzorgenden omgeschoold naar het niveau van verzorgende IG of verpleegkundige.

Ouderenpsychiatrie
De Zorggroep is verder vorig jaar nog uitgebreid met OuderenPsychiatrieFriesland (OPF). Deze gespecialiseerde psychiaters leveren een belangrijke bijdrage aan de Geriatrische Revalidatiezorg en behandelen ook mensen met een beperking en ouderen binnen Talant en Meriant die naast hun beperkingen ook kampen met psychiatrische problemen.

Onzekerheden
Er zijn ook onzekerheden, zoals in de jeugdzorg. Omdat nog veel onduidelijk is over verdere bezuinigingen in de jeugdzorg is in financieel opzicht Reik kwetsbaar. Dat geldt ook voor de WMO zorg en bijvoorbeeld de vergoeding van huishoudelijke zorg. 

Het jaarverslag van Zorggroep Alliade vindt u op de website van het het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.jaarverslagenzorg.nl (zoek op: Alliade, Heerenveen).

Terug naar overzicht