Één meldpunt voor crisis in Groningen


22 juni 2016

Spoed voor jeugd Groningen is op 24 mei van start gegaan. Het is een centraal loket voor aanmelding van alle crisis bij jongeren tot 18 jaar. In het loket werken we met andere jeugdhulp-organisaties samen.

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Spoed voor jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor jeugd zorgt ervoor dat de juiste zorgaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 050-5239851.

Spoed voor jeugd is een samenwerking van zeven jeugdzorgaanbieders in Groningen; Jeugdbescherming Noord, Jonx|Lentis, NOVO, Elker, het Leger des Heils, Reik en Accare. Het doel van Spoed voor jeugd is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het triageren en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor jeugd. In Groningen is Spoed voor jeugd op 24 mei 2016 van start gegaan.

Kijk voor meer informatie op 

www.spoedvoorjeugdgroningen.nl
Terug naar overzicht