Iedereen verdient een veilige plek om op te groeien


05 november 2021

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een pleeggezin. Maar er zijn nog ontelbaar veel kinderen die geen plekje hebben. Er is namelijk een groot tekort aan pleegouders. Tijdens de Week van de Pleegzorg (van 3 t/m 10 november) wordt aandacht voor het tekort gevraagd.

Pleegzorg binnen Alliade Opgroeien & Opvoeden
Alliade Opgroeien & Opvoeden biedt óók pleegzorg aan. Dat doen we in de vorm van meeleefgezinnen en logeergezinnen. Meeleefgezinnen en logeergezinnen bieden kinderen met een (licht) verstandelijke beperking een plek die zo thuis mogelijk is. Om te logeren of om volledig mee te draaien in hun gezinssituatie. Uitgangspunt is het bieden van een stabiele basis met een stevige steunstructuur om zo de mogelijkheden van het kind te vergroten. Op dit moment zijn er binnen Alliade 80 meeleef- en logeergezinnen. Esther Miedema, manager Alliade Opgroeien & Opvoeden: “Wij zijn dankbaar dat deze gezinnen hun huis en hart openstellen om kinderen op te vangen. En dat ze een belangrijke bijdrage willen leveren in het opgroeien en opvoeden. Meeleefgezinnen bieden een bijzondere vorm van zorg met veel aandacht voor de relatie en band met het gezin van herkomst.” 

Een thuis bieden
Staat jouw huis en hart ook open voor het bieden van een plek aan een kind met een licht verstandelijke beperking? Of wil je meer informatie? Kijk op onze website voor meer informatie of bel naar 088 - 059 50 00.

Terug naar overzicht