Kosten en vergoedingen volwassenen (vanaf 18 jaar) GGZ


Ben je 18 jaar of ouder, dan adviseren we je om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering vooraf goed door te lezen. Of neem contact op met je zorgverzekeraar als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen in jouw specifieke situatie.

Vergoeding vanuit basisverzekering


Om voor vergoeding van een behandeling binnen de GGZ vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Je hebt een geldige verwijzing.
  • De psychische problemen die je hebt, vallen onder verzekerde zorg.

Of de behandeling vergoed wordt en hoe de verrekening verloopt, hangt af van de afspraken of van het contract tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De behandeling bij Reik wordt vergoed als er een contract is met de zorgverzekeraar. Zie hieronder onze contractafspraken.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021
De kosten worden na afsluiting van de behandeling rechtstreeks door ons gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Voor 2021 hebben we een contract met onderstaande zorgverzekeraars voor behandeling in de Specialistische GGZ:

VGZ
IZA
Bewuzt
IZZ
NV zorgverzekeraar UMC
Univé
Zorgzaam verzekerd
Zekur
Zekur Natura
MVJP
SZVK
Zilveren Kruis
Interpolis
FBTO
Avero Achmea
De Friesland
Pro life zorgverzekeringen
One Underwriting
ONVZ

Andere zorgverzekeraar?
Als je bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan hierboven staan kun je helaas niet in zorg komen bij Reik.

 

Eigen risico


In 2021 is het verplichte eigen risico van je zorgverzekering € 385,-. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar en is niet specifiek verbonden met de GGZ of met Reik. Als je eerder in het kalenderjaar waarin je je aanmeldt, al andere zorg hebt ontvangen en je eigen risico of een deel daarvan al is ‘opgebruikt’, dan wordt dit (deel) niet meer in rekening gebracht voor je behandeling bij Reik.

Kosten en vergoedingen kinderen en jongeren (tot 18 jaar) GGZ


Vergoeding van de behandeling voor jongeren tot 18 jaar vindt plaats vanuit de Jeugdwet. We adviseren je vooraf contact op te nemen met de gemeente, jouw (huis)arts of het wijk- of gebiedsteam in jouw gemeente als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Vergoedingen vanuit de gemeenten


Om voor vergoeding van begeleiding of behandeling vanuit de gemeenten in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Je hebt een geldige verwijzing van de (huis)arts of het wijk- of gebiedsteam.
  • Er is een contract tussen Reik en de gemeente waarin je woont. Reik heeft hiervoor regionale afspraken gemaakt voor Friesland en Groningen. Voor Friesland heeft Reik eem contract voor specialistische jeugdhulp, hoog-specialistische jeugdhulp en crisiszorg voor jeugd. In Groningen hebben we een contractafspraak voor specialisctische jeugdhulp.
  • De gemeente geeft toestemming aan Reik voor het starten van de behandeling door het afgeven van een beschikking. Bij een verwijzing door de huisarts is de gemeente verplicht om deze beschikking af te geven. In de contracten en aanvullende afspraken met gemeenten staat vaak ook aangegeven bij welk type en ernst van de klachten we behandeling mogen bieden en hoe lang de behandeling maximaal mag duren. Mogen we, of kunnen we, jou of je kind, geen vergoede of passende behandeling bieden, dan laten we dat jou en de verwijzer weten.

Meerdere betrokken hulpverleners
Heb je op meerdere gebieden klachten en zijn er hulpverleners van meerdere organisaties betrokken bij de begeleiding en behandeling, dan kan het wijk- of gebiedsteam een ondersteuningsplan opstellen samen met jou en je ouders of met je kind. Daarna stemmen de betrokken organisaties het behandelplan en de taakverdeling af. Ook maken ze onderling afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en de financiën.

Contracten met gemeenten 2021
Voor 2021 hebben we een contract voor behandeling binnen de Specialistische Jeugdhulp met gemeenten in Friesland en Groningen. Daarnaast hebben we in Friesland ook een contract voor hoog-Specialistische Jeugdhulp en Crisis.

Andere gemeente?
Wanneer je in een andere provincie of gemeente woont dan hierboven is genoemd, dan wordt je behandeling in principe niet vergoed. Wil je jezelf toch graag aanmelden bij Reik, dan komt het soms voor dat een gemeente op verzoek toch toestemming geeft voor behandeling en de kosten vergoedt. Informeer hier vooraf naar bij je gemeente.

Tarieven


Voor een aantal diensten brengt Reik kosten in rekening wanneer je daar gebruik van maakt. 

Zorggroep Alliade, waar Reik onderdeel van is, biedt cliënten extra producten en diensten aan. In de folder 'Daar kunt u op rekenen bij Alliade' staan de afspraken over kosten die in rekening gebracht mogen worden. Je vindt de folder op de website van Zorggroep AlliadeOok vindt je er de tarievenlijst, welke jaarlijks wordt vastgesteld. 

Lees meer