Kosten en vergoedingen volwassenen (vanaf 18 jaar) GGZ


Ben je 18 jaar of ouder, dan adviseren we je om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering vooraf goed door te lezen. Of neem contact op met je zorgverzekeraar als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen in jouw specifieke situatie.

Vergoeding vanuit basisverzekering


Om voor vergoeding van een behandeling binnen de GGZ vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Je hebt een geldige verwijzing.
  • De psychische problemen die je hebt, vallen onder verzekerde zorg.

Of de behandeling vergoed wordt en hoe de verrekening verloopt, hangt af van de afspraken of van het contract tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De behandeling bij Reik wordt vergoed als er een contract is met de zorgverzekeraar. Zie hieronder onze contractafspraken.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020
De kosten worden na afsluiting van de behandeling rechtstreeks door ons gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Voor 2020 hebben we een contract met onderstaande zorgverzekeraars voor behandeling in de  Specialistische GGZ:

SGGZ

Verzekeraars

GGZ VGZ

VGZ Zorgverzekeraar N.V.

 

IZA Zorgverzekeraar N.V.

 

N.V. Univé zorg

 

N.V. zorgverzekeraar UMC

GGZ Friesland en Zilveren Kruis

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

 

Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

FBTO Zorgverzekeringen N.V.

 

Avero Achmea zorgverzekeringen N.V.

 

Volmacht IAK Volmacht B.V.

 

Volmacht Aevitae B.V.

 

De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

GGZ VRZ

PNOzorg

 

VvAA zorgverzekeraar

 

ONVZ zorgverzekeraar

 

Salland Zorgverzekeringen

 

HollandZorg

 

ZorgDirect

 

Zorg en Zekerheid  Zorgverzekeraar

Andere zorgverzekeraar?
Als je bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan hierboven staan kun je helaas niet in zorg komen bij Reik, tenzij het bij die zorgverzekeraar mogelijk is om een zogenaamde ‘akte van cessie’ te ondertekenen. We verrekenen dan de kosten na afloop van de behandeling rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Het is dus niet nodig dat je de kosten eerst zelf betaalt en vervolgens declareert. Ook hoef je niet bij te betalen. Wel kan verrekening met je eigen risico plaatsvinden, net als bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Lees hiervoor verder onder ‘Eigen risico’.

 

 

Eigen risico


In 2020 is het verplichte eigen risico van je zorgverzekering € 385,-. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar en is niet specifiek verbonden met de GGZ of met Reik. Als je eerder in het kalenderjaar waarin je je aanmeldt, al andere zorg hebt ontvangen en je eigen risico of een deel daarvan al is ‘opgebruikt’, dan wordt dit (deel) niet meer in rekening gebracht voor je behandeling bij Reik.

Kosten en vergoedingen kinderen en jongeren (tot 18 jaar) GGZ


Vergoeding van de behandeling voor jongeren tot 18 jaar vindt plaats vanuit de Jeugdwet. We adviseren je vooraf contact op te nemen met de gemeente of het wijk- of gebiedsteam in jouw gemeente als je meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Vergoedingen vanuit de gemeenten


Om voor vergoeding van begeleiding of behandeling vanuit de gemeenten in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Je hebt een geldige verwijzing van de huisarts of het wijk- of gebiedsteam.
  • Er is een contract tussen Reik en de gemeente waarin je woont.
  • De gemeente geeft toestemming aan Reik voor het starten van de behandeling door het afgeven van een beschikking. Bij een verwijzing door de huisarts is de gemeente verplicht om deze beschikking af te geven. In de contracten en aanvullende afspraken met gemeenten staat vaak ook aangegeven bij welk type en ernst van de klachten we behandeling mogen bieden en hoe lang de behandeling maximaal mag duren. Mogen we, of kunnen we, jou of je kind, geen vergoede of passende behandeling bieden, dan laten we dat jou en de verwijzer weten.

Meerdere betrokken hulpverleners
Heb je op meerdere gebieden klachten en zijn er hulpverleners van meerdere organisaties betrokken bij de begeleiding en behandeling, dan kan het wijk- of gebiedsteam een ondersteuningsplan opstellen samen met jou en je ouders of met je kind. Daarna stemmen de betrokken organisaties het behandelplan en de taakverdeling af. Ook maken ze onderling afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en de financiën.

Contracten met gemeenten 2020
Voor 2020 hebben we een contract voor behandeling binnen de Specialistische Jeugdhulp met gemeenten in Friesland en Groningen.

Andere gemeente?
Wanneer je in een andere provincie of gemeente woont dan hierboven is genoemd, dan wordt je behandeling in principe niet vergoed. Wil je jezelf toch graag aanmelden bij Reik, dan komt het soms voor dat een gemeente op verzoek toch toestemming geeft voor behandeling en de kosten vergoedt. Informeer hier vooraf naar bij je gemeente.