Online platform is extra ontmoetingsplek


Veel jongeren lijken wel vergroeid met hun smartphones en computers. Jongeren die bij Reik begeleid zelfstandig wonen, zijn daarin geen uitzondering. Pedagogisch medewerker Niels Bloembergen is daarom blij met Jouw Omgeving. “Het online platform is een extra ontmoetingsplek die helemaal aansluit bij de leefwereld van onze jongeren. Deze vorm van contact heeft een andere lading.”

Niels ziet het elke dag weer gebeuren: “Hoe vaker de jongeren inloggen op Jouw Omgeving, hoe meer ze op een speelse manier bewust worden van de vaardigheden waar ze aan werken. Het effect van zo’n online platform is echt anders dan wanneer wij hen aansporen. Het voelt vrijer voor de jongens en meiden, want ze bepalen zélf wanneer ze inloggen en aan de slag gaan met hun werkpunten. Het initiatief ligt nu veel meer bij hen, zij schakelen ons in als ze ondersteuning nodig hebben. Dat geeft een andere sfeer op de groep.”

Fun & serious business


Jouw Omgeving is natuurlijk wel anders dan gewoon internet en sociale media, want het is gekoppeld aan de ondersteuning van Reik. “Toch starten we altijd met de fun”, vertelt Niels. “Jongeren maken eerst hun eigen profiel aan en creëren zo hun eigen omgeving met foto’s, filmpjes en favoriete websites. Als iemand nieuw is op de groep, geeft dat meteen leuke aanknopingspunten voor een gesprek. Daarna komt het serieuze werk vanzelf. Als jongeren eenmaal online zijn, ontdekken ze ook hoeveel leuker het is om op Jouw Omgeving met hun werkpunten aan de slag te gaan. En doordat ze het nuttige met het aangename kunnen combineren, blijft het platform aantrekkelijk. Dat is de kracht van dit concept.”

Lage drempel


Sterk is ook toegankelijkheid van Jouw Omgeving, want het is áltijd beschikbaar. Niels merkt dat jongeren daardoor gemakkelijker delen wat hen bezighoudt. “Online communicatie is voor de jeugd heel gewoon, ze groeien er mee op. De drempel om contact te maken met hun begeleiders en behandelaren is op het online platform veel lager, want een berichtje is zo getikt. En juist doordat we via Jouw Omgeving beter weten wat jongeren allemaal beleven en bezighoudt, kunnen we bij de face-to-face gesprekken beter aansluiten bij hun leefwereld. Dus ook hier geldt weer de kracht van de combinatie: gewoon menselijk contact, met daarnaast een extra online ontmoetingsplek.”

Meer ruimte


Dat jongeren ook de rapportages over hun ontwikkeling online kunnen lezen, vindt Niels een groot pluspunt. “Wij zetten zelf bijvoorbeeld ook de uitkomsten van groepsgesprekken en vergaderingen op Jouw Omgeving. Onze boodschap is helder: het gaat over jou, dus wij hoeven nergens geheimzinnig over te doen. Als wij dan een opmerking over de inhoud krijgen, is dat prachtig. Want zo blijven we in gesprek en krijgen wij een beter beeld van iemands ontwikkeling. Bovendien kunnen wij dankzij Jouw Omgeving ook meer ruimte geven aan jongeren, bijvoorbeeld als we twijfelen of iemand al toe is aan een weekendje naar huis. Door het online platform zijn we op afstand toch heel dichtbij, dus Jouw Omgeving is voor ons nu al onmisbaar geworden.”