Online hulp: altijd dichtbij als het nodig is


Hoe goed en leerzaam gesprekken met hulpverleners ook zijn, daarna begint het gewone leven weer. Als zich problemen aandienen, wensen cliënten soms dat hun therapeut in de buurt is om mee te denken. Want hoe ging het ook alweer precies, die nieuwe vaardigheden? Met Jouw Omgeving is hulp altijd dichtbij als het nodig is, daarom zet Reik dit online platform in bij behandelingen, begeleiding en therapie. Alle cliënten krijgen een eigen account en kunnen thuis inloggen op momenten die ze zelf kiezen.

Meer invloed


Zelf inloggen op Jouw Omgeving betekent dat cliënten veel meer invloed hebben op hun eigen behandeling. Op het online platform kun je namelijk communiceren met hulpverleners, maar bijvoorbeeld ook alle behandeldocumenten lezen die over jezelf of over je kind gaan. Je kunt op Jouw Omgeving ook aan de slag gaan met gestelde leerdoelen en werkpunten. Als er lastige uitdagingen zijn in het dagelijkse leven, hoef je niet meer te wachten tot de volgende afspraak met de hulpverlener. Via Jouw Omgeving kun je een bericht sturen, chatten of erover schrijven in het dagboek. Zo kunnen cliënten en behandelaars samen beter volgen hoe het gaat met de ontwikkeling.

Praktisch en leuk


Het online platform is heel praktisch: je hoeft er de deur niet voor uit en het altijd toegankelijk. Door de handige vormgeving is het bovendien gemakkelijk te gebruiken. Ook door volwassenen die nog niet zo thuis zijn op internet. Kinderen en jongeren zijn er meestal heel handig mee. Voor hen biedt Jouw Omgeving leuke extra’s, zoals een beloningssysteem en het plaatsen van foto’s en filmpjes. Het online platform is eigenlijk een extra ontmoetingsplaats. Soms zijn naast hulpverleners ook ouders of leerkrachten actief op Jouw Omgeving. Dat maakt het gemakkelijker om belangrijke gebeurtenissen, gedachten of gevoelens met elkaar te delen, ook buiten het face to face contact.

Bekijk de folder